Milé naše Kattivky!Je tu prvá júnová nedeľa a je teda oficiálne, že leto 2019 sa oficálne začalo! Dnešnú tému sme sa rozhodli spracovať na základe našej potreby vedieť o nej viac. Už pred pár mesiacmi sme ju trochu načali, článok o ekologickom myslení si môžete pripomenúť TU. Dnes sme si zobrali na paškál triedenie odpadu, aby sme to robili správne a uvedomelo. Ak vás táto téma zaujíma a chcete sa inšpirovať, čítajte ďalej!

Problematika triedenia odpadu je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém na svete. Všetko odštartovala celosvetová kampaň, ktorá verejnosti ukázala, ako veľmi sú znečistené moria a oceány plastom a ako veľmi je v tomto smere spoločnosť neuvedomelá. Aj v našej Európskej Únii je to najhorúcejšia téma, a je v záujme asi všetkých vyšších inštancií vzdelávať v tomto smere verejnosť. Planétu máme len jednu a je len a len na nás, ako k nej budeme pristupovať.

Vedeli ste, že za jednu minútu sa na celom svete predá viac ako milión plastových fliaš? Z toho menej ako polovica skončí v recyklovanom odpade a iba necelých 10% je úspešne zrecyklovaných. Zvyšok zvyčajne končí v oceáne, v prírode alebo v spaľovniach, ktoré otrasne znečisťujú ovzdušie. Okrem plastov končí v spaľovniach a skládkach aj neseparovaný komunálny odpad, ktorého na Slovensku ročne vyprodukujeme niekoľko miliónov ton (napr. v roku 2017 to bolo 14 miliónov ton, z toho len 29% sa zrecyklovalo). Slovensko je v rebríčku separovania na jednom z posledých miest spomedzi všetkých krajín EÚ!!! Skládky sa tak stávajú časovanou bombou zásluhou miešania rôznych látok spúšťajúcich chemicko-fyzikálny proces, z ktorého vznikajú nebezpečné a škodlivé látky znečisťujúce životné prostredie.

V horšom prípade sa na Slovensku vytvárajú nelegálne skládky, ktorých bolo na Slovensku nahlásených až 5850!!! Vytvorenie nelegálnej skládky je trestný čin a preto ak o nejakej viete, mali by ste ju nahlásiť na príslušnom miestnom úrade.

Prečo je dôležité separovať?

Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov a má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

  • Zníženie množstva odpadu vyvážaného na skládky – Vo Švédsku zrecyklujú takmer 100% všetkého odpadu a preto u nich skládky prakticky neexistujú. U nás je však táto téma len v plienkach. O tzv. “zero waste” by sme sa však určite mali posnažiť aj my, pretože odpad zo skládok sa zas a znova dostane k nám. Napríklad keď naprší, voda prejde cez odpad do pôdy, podzemných vôd a neskôr sa dostáva do našich domácností v podobe pitnej vody.
  • So separovaným odpadom sa dá ďalej pracovať – technologicky sa upraví a vyrábajú sa z neho nové výrobky. Napríklad z z plechoviek sa dajú vyrobiť kľúče, a dokonca aj bicykel! Z tridsiatich plastových fliaš sa dá vyrobiť 1 bunda, zo 150 ks koberec!
  • Separovanie nám šetrí peniaze – Separáciou vytvárame z bezcenného odpadu cennú komoditu, ktorá sa následne predáva a tvorí zisk. Vyseparované zložky znižujú množstvo odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu, čo následne umožňuje napríklad zníženie výšky dane za odvoz odpadu.

Odpady vznikajú prakticky pri každej ľudskej  činnosti, vo výrobnej  i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie predstavuje  výrazný zásah  do životného prostredia.  Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi  sa preto stáva rovnako dôležitým problémom, ako zabezpečenie základných životných potrieb.

Ako správne separovať?

Na triedenie odpadu slúžia špeciálne, farebne odlíšené odpadové koše. Do nich sa triedi odpad, ktorý môžme rozdeliť na tieto základné skupiny:

  • papier – nádoba modrej farby
  • sklo – nádoba zelenej farby
  • plasty –  nádoba žltej farby
  • kovy –  nádoba červenej farby
  • komunálny odpad
  • bio odpad – nádoba sivej farby

Čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob?

PLASTY

ÁNO – PET flaše od nápojov, farebné aj biele, čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov, tekutých mydiel a pod, rast. olejov, potravín, destilovanej vody, hračky, polystyrén, prepravky, tetrapaky

NIE – novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly od nebezpečných látok ako motorových olejov, chemikálie, plasty s obsahom kovu, farby, linoleum, guma, molitan, plasty znečistené potravinami, obaly od sladkostí

SKLO

ÁNO – sklenené fľaše, črepiny zo sklenených nádob, nevratné obaly zo skla od nápojov biele aj farebné, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

NIE – uzávery z fliaš, znečistené sklo, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, teplomer, keramika, porcelán, autosklo, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné sklo, drôtené sklo

PAPIER

ÁNO – reklamné letáky, zošity, kancelársky papier, noviny, časopisy, poskladané/roztrhané krabice a kartóny, papierové obaly

NIE – mokrý, mastný, znečistený, asfaltový, dechtový a voskový papier, plienky a hygienické potreby, väzbové obaly kníh, alobal, celofán, kopírovací papier, faxový papier, obaly od kávy, pudingov

KOVY

ÁNO – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov – sťahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét, hliníkové nádobky z čajových sviečok

NIE – kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, obaly znečistené zvyškami potravín, voskom, mäkké vrecúška, napr. z kávy

KOMUNÁLNY ODPAD 

ÁNO–  všetok odpad, ktorý sa nedá separovať (napríklad aj obaly na vajíčka alebo rolky od toaletného papiera- nepatria do papiera!)

NIE– nebezpečný odpad, elektrický a elektronický odpad, stavebný odpad, objemný odpad či bioodpad

BIOODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí až 40% komunálneho odpadu.

ÁNO – šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad

NIE – mäso, popol, stavebný odpad a pod.

 

V posledných rokoch je badať veľký pokrok aj čo sa týka environmentálnej uvedomelosti veľkých firiem, ktoré sa snažia komunikovať problém znečistenia a neustále vyvíjajú nové technológie, aby dokázali zrecyklovať odpad a vyrobiť z toho druhotné suroviny alebo produkty. Táto iniciatíva je určite do istej miery aj marketingový ťah, ale v konečnom dôsledku robia niečo pre našu planétu a preto im to treba skôr kvitovať, ako kritizovať.

No a my? My sme šťastné, že sme sa pri príprave tohto článku zase čo-to poučili a budeme dvojnásobne šťastné, ak sme inšpirovali čo i len jednu z vás k tomu, aby ste separovali odpad a stavali sa tak k našej planéte zodpovednejšie. 

Majte krásny zvyšok víkendu

Katka a Iva

Komentáre